Czyste powietrze w Krakowie Program Czyste Powietrze Małopolska

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia najbardziej zanieczyszczonymi regionami Polski są Śląsk i Małopolska. Duże uprzemysłowienie, stare i nieefektywne instalacje grzewcze oraz szczególne ukształtowanie geograficzne sprzyjają gromadzeniu się smogu i innych substancji szkodliwych dla zdrowia. Czy można to zmienić? Tak, powstał program Czyste Powietrze, który realizowany jest także w Małopolsce. Głównym źródłem pyłów i innych zanieczyszczeń są piece i kotły grzewcze w domach jednorodzinnych. Celem programu jest likwidacja lub zmniejszenie emisji szkodliwych związków, emitowanych przez te urządzenia.

 

Czyste Powietrze Małopolska

Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Na terenie Małopolski akcją kieruje Wojewódzki Oddział Funduszu w Krakowie. Program ten przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz właścicieli lokali wydzielonych z tego samego typu domów, mających księgę wieczystą. Zadaniem programu jest dofinansowanie wymiany starych, nieefektywnych instalacji grzewczych na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowanie obejmuje także prace konieczne przy termoizolacji budynków. Są dwa poziomy dotacji – podstawowa do 30 000 zł oraz dotacja o podwyższonym poziomie do 37 000 zł. Różnica w wysokości dotacji wynika między innymi z tego, czy planowane jest założenie instalacji fotowoltaicznej.

 

Jak złożyć wniosek?

Są trzy drogi do złożenia wniosku o dofinansowanie:

  • e-wniosek przez internet: wejdź na portal gov.pl (zakładka Nieruchomości i środowisko), następnie kliknij „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Dalej strona poprowadzi Cię sprawnie i szybko. Uwaga – będziesz potrzebował profilu zaufanego);
  • złóż wniosek osobiście w urzędzie;
  • złóż wniosek w banku i skorzystaj z Kredytu Czyste Powietrze.

 

Co zostanie dofinansowane?

Wsparcie możemy otrzymać między innymi na:

  • wymianę starych instalacji grzewczych na paliwo stałe i instalację nowoczesnych rozwiązań zgodnych z programem;
  • instalację CO lub ciepłej wody użytkowej;
  • wentylację (mechaniczną);
  • mikroinstalacje fotowoltaiczne;
  • wymianę okien i drzwi, ocieplenie budynków (koszty materiałów i robocizny).

Swój projekt musisz zakończyć w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy. Wsparcie mogą otrzymać projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nie rozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczone będą koszty projektów, które powstały nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz później niż 15.05.2020 r.

Projekt Czyste Powietrze jest istotną drogą do zmniejszenia smogu i innych niebezpiecznych substancji powstających w wyniku spalania paliw stałych. Oprócz kwestii finansowych ważna jest edukacja ekologiczna, która powinna wskazywać na rozwiązanie problemów z powietrzem zarówno w Krakowie, jak i całej Małopolsce.